GovernOS

Coğrafi bilgi sistem altyapımız ve bulut üzerinde gerçekleştirdiğimiz veri analizi sonucu ortaya çıkan Akıllı Şehir Yönetim yazılımı

Parks

Bulut tabanlı envanter & ekip yönetim yazılımıdır

Roads

Yapay zeka destekli yol problem saptama donanımı